WeGrowOrganic levert bijna jaarrond Nederlandse bio-uien

WeGrowOrganic levert bijna jaarrond Nederlandse bio-uien

Het lukt handels-, sorteer- en teeltbedrijf WeGrowOrganic bijna om jaarrond biologische uien uit Nederland te leveren aan supermarktketens in Europa. Voor de overbrugging aan het eind van het seizoen is het bedrijf voor korte tijd afhankelijk van de aanvoer van importuien uit Spanje en Egypte.

Het afzetseizoen 2021-2022 omschrijft Wouter Snippe van WeGrowOrganic als uitdagend. ‘Er zijn dit jaar vanwege de hoge schimmeldruk in het groeiseizoen relatief veel bewaarproblemen. Het is daarom lastig om de uien goed in de markt te zetten en voor alle partijen een juiste bestemming te vinden.’

Snippe sprak deze week tijdens de online Uiendag van Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland (LNCN) over de afzet van biologische uien. Samen met zijn collega Thijs Geerse exploiteert hij in Zeewolde een groot biologisch landbouwbedrijf. Ze hebben een bouwplan met ongeveer 50 hectare uien.

Geerse en Snippe zijn in 2016 WeGrowOrganic gestart als sorteerbedrijf voor met name uien. Naast hun eigen uien verzorgen ze inmiddels de afzet en verwerking van zo’n dertig biologische uientelers in Nederland. Ook laten ze op contract uien telen in onder meer Spanje en Egypte. WeGrowOrganic investeerde afgelopen jaar in een grote nieuwe verwerkingsloods met ruime kistenbewaring die is voorzien van een condensdroogsysteem.

‘Het is onze doelstelling om in volumeomzet geleidelijk te groeien. We gaan ervan uit dat we met goede resultaten in de afzet meer telers aantrekken. Biologische telers kunnen bij ons kiezen voor de verkoop direct afland of het participeren in de markt. Een mix daarvan kan ook’, legt Snippe uit.

Wens van retailers

De verkoop van biologische uien uit Nederland vindt vooral in Europa plaats, stelt Snippe. ‘Onze afnemers zijn retailorganisaties. Daarbij zijn supermarktketens in Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië de echte kartrekkers. Kenmerk van deze markt is de sterke focus op een goede kwaliteit en de wens van de retailers om voor langere tijd product vast te leggen.’

Ook voor bio-uien geldt in Europa dat er steeds meer vraag is naar lokaal geteeld product. Snippe ziet dat niet direct als bedreiging. ‘Dit biedt voor ons ook kansen. We merken dat er vooral weerstand is tegen de aanvoer van overzees product. Bijvoorbeeld Duitsland accepteert Nederlandse uien vaak wel als regionaal geteeld, zodra de eigen uien op zijn. Voor ons betekent het dat we flexibel moeten zijn en snel moeten schakelen als dat nodig is. Onze nieuwe bewaarfaciliteiten met de condensdroger helpen daarbij.’

Jaarrondlevering

De retailmarkt vraagt in principe om jaarrondlevering van bio-uien. Het lukt WeGrowOrganic bijna om dit met Nederlands product rond te zetten. ‘De laatste weken overbruggen we met uien die we laten telen in Egypte en inmiddels ook in Spanje. De teelt in deze landen is voor ons een soort plan B voor het moment dat er geen Nederlandse uien meer beschikbaar zijn.’

Snippe geeft aan dat het moment om over te stappen op importuien sterk afhangt van de kwaliteitseisen van de afnemers. ‘Het gaat dan vooral om de mate van inwendige kiem die wordt geaccepteerd. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze daar erg streng op en moeten we al eerder uien aanvoeren uit bij voorkeur Spanje. In Scandinavië doen ze minder moeilijk en kunnen we langer eigen uien leveren.’

Weinig beweging in markt

Over de actuele markt voor gele bio-uien zegt Snippe dat de stemming rustig is. Het huidige prijsniveau is 50 euro per 100 kilo. ‘Er zit weinig beweging in deze markt. De prijzen zijn goed vanaf het begin, maar er is nog niet veel omzet. Rode uien daarentegen zijn goed gevraagd. Daarvan stijgen de prijzen nu tot zo’n 95 euro per 100 kilo.’

Dit zijn prijzen waar gangbare uientelers alleen maar van kunnen dromen, beseft Snippe. Hij wijst er wel op dat tegenover de hoge prijzen ook hoge kosten en lagere opbrengsten staan. Als voorbeeld rekent hij voor dat de kosten voor de onkruidbestrijding in biologische uien kunnen oplopen van 2.000 tot 5.000 euro per hectare.

‘Onkruiden en ziektebestrijding zijn grote uitdagingen in de teelt. Het wordt spannend hoe de ziektedruk zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Het blijft altijd van het grootste belang dat we goede kwaliteit biologische uien blijven leveren en daarmee de Europese consumenten tevreden stellen.’

Auteur: Haijo Dodde
@ Nieuwe Oogst