Grow NL

Telen op vruchtbare poldergrond

Wij telen onze producten in Zeewolde, in de provincie Flevoland. Een unieke provincie die in 1970 is ontstaan door de inpoldering van de Zuiderzee. We telen dus onder zeeniveau op jonge, vruchtbare zeeklei. Grond die vol zit met rijke voedingstoffen voor onze planten, een zuurstofrijke bodem kent en over een goede waterhuishouding beschikt. Zo hebben we in tijden van droogte altijd voldoende water om onze gewassen te beregenen.

Gezonde bodem

Om de grond niet uit te putten, telen we in een ruim bouwplan. Onze gewassen staan slechts eens per acht jaar op hetzelfde stuk grond, zodat we ziektes in de bodem en uitputting van de grond voorkomen. Gewassen die intensief zijn voor de grond, wisselen we af met gewassen die de grond rust geven. Want een gezonde plant begint op een gezonde bodem. Als het om onze gewassen gaat, geven we de voorkeur aan rassen die van nature sterk zijn tegen plantenziekten. Dus niet de hoogste opbrengst is voor ons bepalend, maar het ras dat kwalitatief het beste is. Ook een evenwichtige bemesting en het niet te dicht op elkaar laten groeien van planten is belangrijk voor de teelt van gezonde gewassen.

Geavanceerde teelttechnieken

Op onze kavels komt natuurlijk ook onkruid voor. Dankzij een geavanceerd GPS systeem zaaien we onze gewassen in kaarsrechte rijen, waar de plantjes geen centimeter van afwijken. Dit maakt het mogelijk om geautomatiseerd, zeer dicht langs de gewassen onkruid te schoffelen. Onkruidplantjes die de dans ontspringen, halen we daarna met de hand weg. Hiervoor gebruiken we wiedbedden waar ons personeel comfortabel op ligt en die duurzaam worden aangedreven door zonnestroom, via zonnepanelen op de machine.

Groenbemester

Na onze reguliere oogst zaaien we in het najaar vaak nóg een gewas in. Niet om te oogsten maar om de grond te voeden. Deze ‘groenbemester’ is een gewas dat de bodem voedt, de structuur van de grond verbetert en het organische stofgehalte ervan verhoogt. Zo beschikken de generaties na ons ook nog over de beste grond om op te telen.

Moderne bewaarschuren

Als de gewassen geoogst zijn, bewaren we de producten in onze moderne bewaarschuren. Hierin monitoren we alles wat belangrijk is voor het specifieke product. Met geavanceerde computerprogramma’s drogen en koelen we het zo, dat het de optimale kwaliteit behoudt. Dankzij deze moderne faciliteiten kunnen we onze producten lang bewaren en leveren we ook laat in het seizoen nog de mooiste aardappels, uien, wortels en rode bieten.

Eigen energie

Het telen en bewaren van onze gewassen kost energie. Omdat wij het belangrijk vinden om die zelf, duurzaam op te wekken, liggen al onze daken vol zonnepanelen en zijn we actief in windenergie. Dat we hiermee meer stroom opwekken dan dat we verbruiken, geeft ons een goed gevoel!