Missie & Visie

Missie

In goede samenwerking met collega-telers in Nederland, Europa, Egypte en Nieuw-Zeeland voorzien we onze klanten het jaarrond van biologische producten. Samen zorgen we ervoor dat de markt groeit. Het is onze missie om een continu aanbod te bieden van betrouwbare, betaalbare en kwalitatief hoogstaande biologische producten met zo min mogelijk schakels tussen veld en vork.

Visie

De vraag naar biologische producten in Europa wordt steeds groter. Bij WeGrowOrganic willen we gehoor geven aan deze groeiende vraag, zonder dat we onze missie daarbij uit het oog verliezen. Onze uitgangspunten om dit te realiseren, zijn dat we:

  • Kwalitatieve kennis van het product hebben;
  • De beschikbaarheid van het product kennen;
  • Kosten besparen door schakels in de keten te beperken;
  • Directe lijnen van teelt tot afnemer voeren;
  • Een betrouwbare leverancier zijn die alleen biologische producten teelt, verwerkt en verkoopt;
  • De lijnen kort houden voor een efficiënte communicatie en samenwerking;
  • Een breed netwerk in Europa hebben om de productvraag op tijd te signaleren.

Dit is wat we nastreven, elke dag opnieuw. En omdat onze afnemers en de collega-telers met wie we samenwerken in dezelfde richting kijken als wij, groeien we samen. WeGrowOrganic. Let’s grow together!