Organic NL

Biologisch

Vandaag de dag is vrijwel iedereen bekend met de term ‘biologisch’. Maar biologisch telen, wat is dat nou precies? Voor ons is het – met onze jarenlange ervaring – de gewoonste zaak van de wereld. Bij de productie van biologisch voedsel houden we zoveel mogelijk rekening met het milieu én met dierenwelzijn. In allerlei voorschriften is vastgelegd wat we hier onder verstaan en het instituut Skal controleert of we deze voorschriften naleven.

Kenmerken van de biologische landbouw

  • Boeren gebruiken geen genetische modificatie. Het gebruik van genetisch gemodificeerde ingrediënten, enzymen en diervoer is dus uitgesloten. Dit wordt namelijk in strijd geacht met het natuurlijke karakter van de biologische landbouw.
  • Gewassen worden uitsluitend geteeld op grond en niet op water of op een kunstmatige ondergrond zoals steenwol. Het aantal dieren dat wordt gehouden is in evenwicht met het grondoppervlak. De mest moeten we kunnen gebruiken op ons eigen land of op het land van andere boeren in de omgeving, zodat er geen mestoverschot ontstaat.
  • We houden de natuurlijke kringloop in stand. Mest wordt verspreid over het land en zorgt voor voedingstoffen voor de gewassen. Hierdoor kan op het land voedsel voor de mensen groeien en voer voor het vee. Niet-gemengde bedrijven zoals akkerbouwbedrijven en varkenshouderijen werken samen om een kringloop te vormen: de mest van het veebedrijf gaat naar het akkerbouwbedrijf en het akkerbouwbedrijf levert stro en voer aan het veebedrijf.
  • Biologische gewasbescherming bestaat uit de inzet van natuurlijke vijanden (denk aan sluipwespen), bestrijdingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en milieuvriendelijke mechanische bestrijding zoals het wieden van onkruid.
  • We gebruiken rassen die sterker bestand zijn tegen plagen en ziekten.
  • We doen aan ‘wisselteelt’, ofwel: we wisselen de gewassen die op een stuk land groeien af. Wanneer ergens een plaag ontstaat, planten we hier gewassen die daar minder gevoelig voor zijn zodat de plaag weer verdwijnt.

Dankzij biologisch teelt kunnen we de consument een product bieden dat geen restanten van chemische gewasbescherming bevat. Naar onze mening is biologisch telen de waarborg voor een gezonde teeltomgeving voor onszelf én voor de generaties na ons. Door een nauwe samenwerking met de natuur en dankzij investeringen in innovatie en kennis zijn we in staat om hoogstaande kwaliteitsproducten te telen met een minimale invloed op de omgeving.