Bouwupdate

Bouwupdate

De bouw van onze nieuwe bewaarschuur en verwerkingshal loopt op schema. De verwachting is dat de bewaarschuur 1 augustus in gebruik genomen kan worden. Dan zijn we precies op tijd voor de nieuwe oogst. De verwerkingshal verwachten we in november in gebruik te kunnen nemen. Het schiet op!